Vacature

Stichting Het Bolwerk is op zoek naar een penningmeester

PROFIEL

De kandidaat:

 • Onderschrijft en voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke doelstelling van Het Bolwerk zoals beschreven in het Kwaliteitskader en heeft een lange termijnvisie
 • Beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in een culturele presentatie-instelling
 • Heeft interesse in de geschiedenis van de 16e en 17e eeuw en van de Staats Spaanse Linies
 • Neemt actief deel aan de algemene bestuursvergadering
 • Neemt actief deel aan diverse commissies/werkgroepen en informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak
 • Is bereid aan te pakken en heeft voldoende tijd om bestuurlijke inzet te leveren voor onze Stichting
 • Is een teamplayer en in staat en bereid om, in goede collegiale verhoudingen, een bijdrage te leveren aan de mening- en besluitvorming van het bestuur.
 • Is samen met de overige algemeen bestuursleden verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de Stichting Museum Het Bolwerk

Competenties:

 • Beschikt over financiële kennis en inzicht
 • Is accuraat met cijfers
 • Voert zelfstandig de financiële administratie
 • Is in staat de financiële kennis en inzicht te verantwoorden aan het algemeen bestuur
 • Onderhoudt zelfstandig contacten met de subsidieverstrekkers en accountant
 • Is in staat zelfstandig subsidieverzoeken in te dienen
 • Kan luisteren en samenvatten
 • Kan samenwerken
 • Kan sturing geven
 • Is tactvol

Het betreft een onbezoldigde functie.  

Solliciteren?

We ontvangen je brief met motivatie en cv graag per email via museuminfo@zeelandnet.nl

Voor nadere informatie kunt u bellen met Annie de Lijzer, voorzitter museum Het Bolwerk, 
06 -12 85 49 62.