Te zien in het museum

Museum Het Bolwerk toont hoe de bewoners van de Zeeuws-Vlaamse grensstreek zich in de loop der eeuwen verdedigden tegen vijandige aanvallen. Het verhaal begint bij het Romeinse castellum in Aardenburg en eindigt bij de bunkers van de Tweede Wereldoorlog. Het zwaartepunt van de collectie ligt op de Staats-Spaanse Linies, een uniek complex van vestingsteden, forten, schansen en linies. Uniek, omdat hier een deel van de ontstaansgeschiedenis van Nederland nog zichtbaar en tastbaar in het landschap is terug te vinden.

In het museumseizoen 2021 zijn er drie wisseltentoonstellingen te zien:

Bastions zonder grenzen
In deze tentoonstelling staat de 16de-/17de-eeuwse vestingbouw met haar gefortificeerde steden, forten, schansen en linies centraal. Uitgelegd wordt waarom de behoefte ontstaat aan een nieuwe manier van versterken, wie de voortrekkers zijn en welke vestingbouwers een belangrijke rol spelen in de fortificatie van het grensgebied.

Simon Stevin
De geniale homo universalis uit Brugge wordt in deze wisselexpositie in de schijnwerpers gezet. Getoond worden enkele wapenfeiten van het multitalent Stevin, onder andere op het gebied van vestingbouw, taal- en rekenkunde, legermeting en zijn vriendschap met Maurits van Nassau.

Alexander Farnese
Deze wisseltentoonstelling toont hoogtepunten uit het boeiende leven van Alexander Farnese, hertog van Parma, Piacenza en Castro. Het zwaartepunt van de expositie ligt op de betekenis van deze unieke generaal en landvoogd voor de grensstreek.