Najaarstentoonstelling 2021


Verdwenen beroepen

In Museum Het Bolwerk wordt het verhaal verteld van de Staats-Spaanse Linies, een serie verdedigingswerken die vanaf de Tachtigjarige Oorlog in de Vlaamse/Zeeuwse grensstreek zijn gebouwd. Om have en goed tegen vijanden te beschermen liet de overheid forten, schansen en vestingwallen neerzetten. Hadden indringers een gebied veroverd dan bouwden zij op hun beurt fortificaties om het te behouden. Veel van deze militaire bouwwerken zijn nog in het landschap terug te vinden.

Maar wie waren nou die mensen die deze versterkingen bouwden, aanvielen en verdedigden? Piekeniers, hellebaardiers, musketiers, roerschutters, ze trokken vierhonderd jaar geleden regelmatig met hun leger door de streek of bemanden de versterkingen.

In de najaarstentoonstelling ‘Verdwenen beroepen’ laat Museum Het Bolwerk zien hoe deze soldaten er toen uitzagen, welke wapens zij hadden en hoe zij ‘aan het werk’ waren.