Staats-Spaanse Linies

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Het stelsel van verdedigingswerken strekte zich aan beide zijden van de landsgrens uit van Knokke-Heist in het westen tot en met Antwerpen in oosten. De Linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden.

De Staats-Spaanse Linies vormen het zwaartepunt van de collectie in Museum Het Bolwerk. In 2012 kreeg het museum de opdracht van de Provincie Zeeland om als informatiecentrum voor de Staats-Spaanse Linies te fungeren. Daarnaast kreeg zij de taak de website te beheren die in het kader van het Europese Interregio IV-project ‘Forten en Linies’ is ontworpen.

www.staatsspaanselinies.eu