Organisatie


Bestuur
Annie de Lijzer, voorzitter
Jeannine van Damme, secretaris
Maja Audenaerde, penningmeester
Koen Willems
Ineke Boer
Frans Brouwers
Rineke Reijnders

Medewerkers
Monique de Vriend
Margo Calon


Museum Het Bolwerk is opgenomen in het register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museum Het Bolwerk is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI_2020

Jaarrekening 2021

Privacy-beleid

Ethische Code voor Musea

Beleidsplan Stichting Museum Het Bolwerk


Governance Code Cultuur

Nevenfuncties en rooster van aftreden bestuursleden

Profielen bestuursleden