Organisatie


Bestuur
Matthieu Janssen, voorzitter
Jeannine van Damme, secretaris
Margo Calon, penningmeester
Frank Buysse
Frans Brouwers
Rineke Reijnders
Annie de Lijzer

Medewerkers
Jeanine Rijckaert
Monique de Vriend


Museum Het Bolwerk is opgenomen in het register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museum Het Bolwerk is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).