Museumwinkel

Te bestellen via museuminfo@zeelandnet.nl


Bastions zonder grenzen
Damme . Sluis . IJzendijke

In Bastions zonder grenzen reconstrueren de auteurs de geschiedenis van het militaire erfgoed van Damme, Sluis en IJzendijke. Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bleek dat de oude middeleeuwse burchtmuren niet langer volstonden om zich te beschermen tegen buskruit en vuurwapens. Steden werden versterkt met veelhoekige bastions, forten, schansen, batterijen en linies. Bastions zonder grenzen richt de schijnwerpers op dit militair erfgoed. Hoe bouwde men zo’n versterking? Onder leiding van Jan Hutsebaut en Piet Lombaerde (red.) reconstrueren de auteurs Bruno Comer, Eric Huys, Robrecht Pillen, Johan Termote, Caroline Terryn, Harold Van Damme en Arco Willeboordse de geschiedenis van de verdedigingswerken in deze regio.
€ 30


Switchback Scrapbook
75 jaar bevrijding van West-Zeeuws Vlaanderen en Noordwest Vlaanderen

Operation Switchback is een van de zwaarste maar vaak vergeten veldslagen die Canadese en Britse soldaten in de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd. De strijd had als doel West Zeeuws-Vlaanderen en Noordwest Vlaanderen te bevrijden van de bezetting door de Nazi’s. Vanaf de start op 6 oktober aan het Leopoldkanaal tot aan de officiële overgave op 3 november 1944 in Zeebrugge, vochten geallieerde troepen onder Canadees bevel verwoed voor iedere vierkante meter grond. Het vlakke polderlandschap, de inundaties, de modder, de regen, de kou en de onverwacht felle weerstand van de Duitsers maakten van Operation Switchback een ware hel.
€ 15


Verbonden met Schorersgraf
Honderd jaar boerderij, duizend jaar polder en vijfhonderd jaar betrokken families

Het boek behandelt onder meer de boerderij bij Schorersgraf, de direct omliggende polders (Zachariaspolder, Pieterspolder, Amaliapolder), de hieraan verbonden polders (Mauritspolder, Helenapolder, Oranjepolders en Jonkvrouwpolder), de families (Laurijn, Paspoort en Schorer) die vanaf 1499 betrokken zijn geweest bij het ontstaan van deze polders, oud-IJzendijke en het Kanaal van IJzendijke, ook bekend als het Juffergat of het Gat van IJzendijke. Dit alles met het leven en graf van Willem Schorer als middelpunt.
€ 25Simon Stevin (1548-1620) . Hij veranderde de wereld
door Guido Vanden Berghe & Ludo van Damme

Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder zolang het niet wordt doorgrond. Zodra men het natuurverschijnsel door theoretische beschouwingen of uitgevoerde of bedachte experimenten kan verklaren, is het geen wonder. Deze aanpak is de start voor een nieuwe manier om wetenschap te bedrijven. Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de boekdrukkunst, de scheiding van de Nederlanden, de humanistische inzichten van Vesalius, Mercator, Dodoens … In die context ontpopte Stevin zich als een multidisciplinaire wetenschapper die bewust publiceerde in de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de middenklasse van zijn tijd te bereiken. Hij boog zich over wiskundige problemen, maar dacht ook na over logica, legerorganisatie, omgangsvormen … Stevin publiceerde rentetabellen en verdedigde de theorie van Copernicus. Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder meer evenaar, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige lijnen …
€ 22,50


Schatten van kaarten

De cartografie van Zeeuws-Vlaanderen en het noordelijk deel van Vlaanderen behoort tot de interessantste van de Nederlanden. Enkele van de oudste regionale kaarten komen uit dit gebied. De cartografische ontwikkeling is aan de hand van de kaarten van deze streek goed te volgen. Ook de diverse kaarttypen zijn in het regionale kaartenbestand goed vertegenwoordigd. De kaarten vormen bovendien een belangrijke bron voor de historische kennis. Bovenal zijn ze boeiend, vaak fraai om te zien en nodigen ze uit tot verkennen, ontdekken en genieten.
Schatten van kaarten laat een aantal van de fascinerendste en aantrekkelijkste kaarten zien van Zeeuws-Vlaanderen en het noordwesten van Vlaanderen. Tegelijkertijd geven ze een indruk van de opvallende en indrukwekkende ontwikkeling van de cartografie.
€ 7,50