Lezingen

Vrijdag 2 oktober 2020
‘Simon Stevin (1548-1620) bracht verandering in de wereld’
Guido Vanden Berghe
Prof.em. Dr. Guido Vanden Berghe laat ons kennis maken met Simon Stevin. Deze Vlaamse natuurkundige, wiskundige en ingenieur werd geboren in Brugge. Woorden als ‘wiskunde’, ‘besluit’ en ‘evenaar’ worden aan hem toegeschreven. Maar wist je dat Stevin ook aan de basis ligt van de decimale dollar? Dat hij zijn grootste populariteit verwierf met een zeilwagen? Dat hij heeft geholpen om Holland droog te leggen? Dat hij als een grondlegger van de moderne staat kan worden beschouwd? Dat hij onze Nederlandse taal als wetenschapstaal op de kaart heeft gezet? Dat hij de fysica van Archimedes herontdekt heeft en uitgebreid en aldus de weg heeft geopend voor Blaise Pascal en Isaac Newton? Dat hij de vestingbouw heeft aangepast aan de noden van de tijd en aldus een inspiratiebron voor Vauban is geweest?

Vrijdag 30 oktober 2020
‘Tussen troon en altaar: De Republiek en het religieuze regime’
Leon van den Broeke
In zijn voordracht spreekt Leon van den Broeke over de relatie tussen religie en bestuur ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het algemeen en de situatie in Staats-Vlaanderen in het bijzonder. De 16de-eeuwse protestantse reformatie met haar invloed op mens, samenleving en politiek komen uitgebreid aan bod alsmede de macht van de overheid op het religieuze leven. Tevens spreekt Dr. Van den Broeke over de rooms-katholieke context van de reformatie en over de gevolgen ervan voor religieuze minderheden en migranten zoals de Franse hugenoten en de Salzburgse lutheranen.

Vrijdag 13 november 2020
‘Een grens te ver. Spaanse versterkingen in de grensstreek’
Johan Termote

Vrijdag 27 november 2020
‘De Staats-Spaanse Linies, monumenten van conflicten en cultuur’
Jan Kuipers
De voordracht van Jan Kuipers richt zich op de historische gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Staats-Spaanse Linies. Het zwaartepunt ligt hierbij op de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), maar ook de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlog in de achttiende eeuw komen aan bod. Het opwerpen van de Moffenschans bij Terneuzen wordt beschouwd als de eerste fortificatie van de Staats-Spaanse Linies. Van deze schans is nu niets meer terug te vinden in tegenstelling tot de vele forten, linies, schansen en vestingstadjes aan weerszijden van de grens tussen Zeeuws-Vlaanderen en België. Niet alleen de bouwkundige aspecten van de verdedigingswerken, maar ook de volksverhalen en anekdotes over de linies worden belicht.

Vrijdag 11 december 2020
‘Heer en Meester’
Jaap Clement
Over het leven en werk van de hofschilders aan de Europese hoven in de vroegere eeuwen. Bij een hofschilder denken we misschien aan iemand die de portretten schildert van de graven, hertogen, ridders, prinsen, koningen en andere leden van het adellijk hof. Hij kon tevens hofmeester, vertrouwenspersoon, diplomaat, spion, uitvinder, cartograaf en adviseur zijn. De hofschilder werd gezien als een onpartijdig iemand, vaak ontstond in de poseersessies een vertrouwelijk band tussen de ‘heerser en de meester(schilder)’. Niet zelden werd de hofschilder uitgeleend aan andere hoven om daar opdrachten uit te voeren en zo mogelijk betrekkingen aan te knopen, onderhandelingen te voeren of bruikbare informatie te verwerven. Ook waren de opdrachten vaak van strategisch belang: het schetsen van het landschap, de dorpen en de steden voor spionagedoeleinden of zelfs het ontwerpen en maken van oorlogsmaterieel of verdedigingswerken.
De presentatie gaat over de complexe werkzaamheden van diverse hofschilders uit onze kunstgeschiedenis: van Van Eyck tot aan Goya en van Da Vinci tot aan Van der Venne.

Vrijdag 8 januari 2021
‘De Tachtigjarige Oorlog en de organisatie van de Spaanse Linie’
Adrie de Kraker
Dr. De Kraker spreekt in deze lezing over de bouw van de vele forten en versterkingen uit de Tachtigjarige Oorlog. Nadat deze waren gebouwd was jaarlijks onderhoud nodig. Hoe werd dit uitgevoerd, op welke condities en door wie? En hoe werd dit alles gefinancierd? Vragen waarop de auteur nader zal ingaan. Daarbij valt de nadruk op de versterkingen in het midden en westen van Staats-Vlaanderen met aangrenzende forten in Spaans gebied. Zowel Staatse als Spaanse verdedigingswerken zullen de revue passeren. Alle versterkte informatie komt uit correspondentie, rekeningen en bestekken van onderhoud uit Staatse en ‘Spaanse’ archieven.

Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 8,00 p.p., inclusief koffie en een drankje
Reserveren tot 2 dagen voor datum lezing

De lezingen wordt gegeven in:
Jeugdgebouw, Koninginnestraat 3, IJzendijke

Organisatie
Museum Het Bolwerk
0117-301200
museuminfo@zeelandnet.nl