Lezingen


Voorjaar 2021
‘Een grens te ver. Spaanse versterkingen in de grensstreek’
Johan Termote

Voorjaar 2021
‘De Staats-Spaanse-Linies, monumenten van conflicten en cultuur’
Jan Kuipers
De voordracht van Jan Kuipers richt zich op de historische gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Staats-Spaanse Linies. Het zwaartepunt ligt hierbij op de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), maar ook de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlog in de achttiende eeuw komen aan bod. Het opwerpen van de Moffenschans bij Terneuzen wordt beschouwd als de eerste fortificatie van de Staats-Spaanse Linies. Van deze schans is nu niets meer terug te vinden in tegenstelling tot de vele forten, linies, schansen en vestingstadjes aan weerszijden van de grens tussen Zeeuws-Vlaanderen en België. Niet alleen de bouwkundige aspecten van de verdedigingswerken, maar ook de volksverhalen en anekdotes over de linies worden belicht.

Voorjaar 2021
‘Tussen troon en altaar: De Republiek en het religieuze regime’
Leon van den Broeke
In zijn voordracht spreekt Leon van den Broeke over de relatie tussen religie en bestuur ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het algemeen en de situatie in Staats-Vlaanderen in het bijzonder. De 16de-eeuwse protestantse reformatie met haar invloed op mens, samenleving en politiek komen uitgebreid aan bod alsmede de macht van de overheid op het religieuze leven. Tevens spreekt Dr. Van den Broeke over de rooms-katholieke context van de reformatie en over de gevolgen ervan voor religieuze minderheden en migranten zoals de Franse hugenoten en de Salzburgse lutheranen.

Najaar 2021
‘De Tachtigjarige Oorlog en de organisatie van de Spaanse Linie’
Adrie de Kraker
Dr. De Kraker spreekt in deze lezing over de bouw van de vele forten en versterkingen uit de Tachtigjarige Oorlog. Nadat deze waren gebouwd was jaarlijks onderhoud nodig. Hoe werd dit uitgevoerd, op welke condities en door wie? En hoe werd dit alles gefinancierd? Vragen waarop de auteur nader zal ingaan. Daarbij valt de nadruk op de versterkingen in het midden en westen van Staats-Vlaanderen met aangrenzende forten in Spaans gebied. Zowel Staatse als Spaanse verdedigingswerken zullen de revue passeren. Alle versterkte informatie komt uit correspondentie, rekeningen en bestekken van onderhoud uit Staatse en ‘Spaanse’ archieven.

Zomer 2021
‘Heer en Meester’
Jaap Clement
Over het leven en werk van de hofschilders aan de Europese hoven in de vroegere eeuwen. Bij een hofschilder denken we misschien aan iemand die de portretten schildert van de graven, hertogen, ridders, prinsen, koningen en andere leden van het adellijk hof. Hij kon tevens hofmeester, vertrouwenspersoon, diplomaat, spion, uitvinder, cartograaf en adviseur zijn. De hofschilder werd gezien als een onpartijdig iemand, vaak ontstond in de poseersessies een vertrouwelijk band tussen de ‘heerser en de meester(schilder)’. Niet zelden werd de hofschilder uitgeleend aan andere hoven om daar opdrachten uit te voeren en zo mogelijk betrekkingen aan te knopen, onderhandelingen te voeren of bruikbare informatie te verwerven. Ook waren de opdrachten vaak van strategisch belang: het schetsen van het landschap, de dorpen en de steden voor spionagedoeleinden of zelfs het ontwerpen en maken van oorlogsmaterieel of verdedigingswerken.
De presentatie gaat over de complexe werkzaamheden van diverse hofschilders uit onze kunstgeschiedenis: van Van Eyck tot aan Goya en van Da Vinci tot aan Van der Venne.

Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 8,00 p.p., inclusief koffie en een drankje
Reserveren tot 2 dagen voor datum lezing

De lezingen wordt gegeven in:
Jeugdgebouw, Koninginnestraat 3, IJzendijke

Organisatie
Museum Het Bolwerk
0117-301200
museuminfo@zeelandnet.nl


Vertelavond

15 oktober 2021
‘De drieling van Terhole’
Frans Brouwers
Een mysterieus verhaal over 3 zussen die op magische wijze hun steentje bijdragen aan het natuurbehoud in de streek.

Locatie Mauritshof
Aanvang: 19.30 uur