Lezingen


19 november 2021
‘Tussen troon en altaar: De Republiek en het religieuze regime’
Leon van den Broeke
In zijn voordracht spreekt Leon van den Broeke over de relatie tussen religie en bestuur ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het algemeen en de situatie in Staats-Vlaanderen in het bijzonder. De 16de-eeuwse protestantse reformatie met haar invloed op mens, samenleving en politiek komen uitgebreid aan bod alsmede de macht van de overheid op het religieuze leven. Tevens spreekt Dr. Van den Broeke over de rooms-katholieke context van de reformatie en over de gevolgen ervan voor religieuze minderheden en migranten zoals de Franse hugenoten en de Salzburgse lutheranen.

Vrijdag 10 december 2021
‘De bruggen van Alexander Farnese en andere structuurwerken’
Piet Lombaerde
‘Tijdens de Tachtigjarige oorlog was Alexander Farnese (1545-1592)een van de meest beruchte veldheren aan Spaanse zijde. Deze Italiaan, beter bekend als hertog van Parma, was van 1578 tot 1592 landvoogd van de Nederlanden. Onder zijn bewind werden heel wat opstandige steden heroverd. Hij was een grootmeester in belegeringen en tevens blonk hij uit als sluw strateeg. Vooral de bouw van schipbruggen om steden tot overgave te dwingen heeft deze veldheer roem verschaft. De meest spectaculaire was ongetwijfeld deze over de Schelde ten noorden van Antwerpen in 1584-1585. Maar ook de bouw van schipbruggen bij Maastricht (1579), Venlo (1586) en over het Zwin bij de belegering van Sluis in 1587 staan op zijn actief. De bespreking hiervan maakt het onderwerp uit van de lezing. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere infrastructuur- en militaire werken, zoals kanalen, fortenlinies en circa- en contravallaties, die bijdroegen aan de inname van steden in de Nederlanden.’
Piet Lombaerde

Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 8,00 p.p., inclusief koffie en een drankje
Reserveren tot 2 dagen voor datum lezing

De lezingen wordt gegeven in:
Jeugdgebouw, Koninginnestraat 3, IJzendijke

Organisatie
Museum Het Bolwerk
0117-301200
museuminfo@zeelandnet.nl