Kenniscentrum Staats-Spaanse Linies


In 2020 is in Museum Het Bolwerk het vernieuwde Kenniscentrum voor de Staats-Spaanse Linies geopend.

Het kenniscentrum streeft ernaar te worden gezien als het gezicht en het geheugen van de Staats-Spaanse Linies. Een vaste plek waar geïnteresseerden verhalen van de linies  kunnen horen, boeken kunnen lezen, historische kaarten kunnen bestuderen, films kunnen zien en zich zo kunnen inleven in de tumultueuze geschiedenis van de grensstreek.

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Het stelsel van verdedigingswerken strekte zich aan beide zijden van de landsgrens uit van Knokke-Heist in het westen tot en met Antwerpen in oosten. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het huidige landschap terug te vinden.
De Staats-Spaanse Linies vormen het zwaartepunt van de collectie in Museum Het Bolwerk. In 2012 kreeg het museum de opdracht van de Provincie Zeeland om als informatiecentrum voor de Staats-Spaanse Linies te fungeren. Daarnaast kreeg zij de taak de website te beheren die in het kader van het Europese Interregio IV-project ‘Forten en Linies’ is ontworpen.
www.staatsspaanselinies.eu

Voor een bezoek aan het Kenniscentrum kunt u een afspraak maken via 0031 (0)117-301200 of museuminfo@zeelandnet.nl